Aricept (Donepezil)

Aricept wordt gebruikt voor de behandeling van dementie (bijv. verminderd geheugen, beoordelingsvermogen en abstract denken; persoonlijkheidsveranderingen) bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Dosering Aantal stuks Prijs Visie
10 mg (EU2EU) 30
10 mg (EU2EU) 60
10 mg (EU2EU) 90
10 mg (EU2EU) 120
10 mg (EU2EU) 180

Hoe gebruik je het?

Aricept wordt gebruikt voor de behandeling van dementie (bijv. verminderd geheugen, beoordelingsvermogen en abstract denken; persoonlijkheidsveranderingen) bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. Aricept is een cholinesteraseremmer. Het werkt door de hoeveelheid van een bepaalde stof (acetylcholine) in de hersenen te verhogen, wat de symptomen van dementie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer kan helpen verminderen.

Voor welke aandoeningen of ziekten wordt dit medicijn voorgeschreven?

Behandelt dementie, geheugenstoornis, beoordelingsvermogen, abstract denken; persoonlijkheidsveranderingen, de ziekte van Alzheimer of voor anderen

Aricept wordt gebruikt voor de behandeling van dementie (bijv. verminderd geheugen, beoordelingsvermogen en abstract denken; persoonlijkheidsveranderingen) bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. Aricept is een cholinesteraseremmer. Het werkt door de hoeveelheid van een bepaalde stof (acetylcholine) in de hersenen te verhogen, wat de symptomen van dementie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer kan helpen verminderen.

Gebruik Aricept NIET als:

 • zijn allergisch voor elk ingrediënt in Aricept.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Aricept. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
 • als u al dan niet receptplichtige geneesmiddelen, kruidenpreparaten of voedingssupplementen gebruikt
 • als u allergisch bent voor medicijnen, voedsel of andere stoffen
 • als u een voorgeschiedenis heeft van bepaalde hartproblemen (bijv. trage of onregelmatige hartslag, sick sinus-syndroom), maag- of darmproblemen (bijv. maagzweer, obstructie), long- of ademhalingsproblemen (bijv. astma, chronische obstructieve longziekte [COPD]), of urinewegblokkade
 • als u hersenletsels of -tumoren heeft, verhoogde druk in de hersenen, een recent hoofdletsel of een voorgeschiedenis van toevallen (bijv. epilepsie)
 • als u de ziekte van Parkinson of stofwisselingsproblemen heeft.

Sommige medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met Aricept. Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt, met name een van de volgende:

 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijv. ibuprofen) omdat het het risico op maag- of darmbloedingen kan verhogen
 • Cholinerge middelen (bijv. betanechol), cholinesteraseremmers (bijv. galantamine) of ketoconazol omdat ze het risico op bijwerkingen van Aricept kunnen verhogen
 • Carbamazepine, dexamethason, fenobarbital, fenytoïne of rifampicine omdat ze de werkzaamheid van Aricept kunnen verminderen
 • Anticholinergica (bijv. scopolamine) omdat de werkzaamheid ervan kan afnemen met Aricept.

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw arts of Aricept kan interageren met andere medicijnen die u gebruikt. Raadpleeg uw arts voordat u met een geneesmiddel begint, stopt of de dosis verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Aricept kan slaperigheid, duizeligheid of flauwvallen veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Aricept met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of voer geen andere mogelijk onveilige taken uit totdat u weet hoe u erop reageert.
 • Neem niet meer dan de aanbevolen dosis zonder uw arts te raadplegen.
 • Vertel uw arts of tandarts dat u Aricept gebruikt voordat u medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende zorg of een operatie krijgt.
 • Aricept is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
 • Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Aricept bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Aricept wordt aangetroffen in moedermelk. Aricept is niet goedgekeurd voor gebruik bij vrouwen die borstvoeding geven.

Gebruik Aricept zoals aangegeven in de bijsluiter

Hoe moet dit medicijn worden gebruikt?

Gebruik Aricept zoals voorgeschreven door uw arts.

 • Neem Aricept 's avonds vlak voor het slapengaan via de mond in, tenzij uw arts u anders vertelt. Neem Aricept met of zonder voedsel.
 • Neem Aricept volgens een regelmatig schema in om het meeste voordeel te behalen.
 • Als u Aricept elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt, kunt u eraan denken het in te nemen.
 • Blijf Aricept innemen, ook als u zich goed voelt. Sla geen enkele dosis over.
 • Als u een dosis Aricept heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale schema. Neem geen twee doses tegelijk. Neem contact op met uw arts als u meerdere doses Aricept bent vergeten. Mogelijk moet u uw geneesmiddel opnieuw innemen met een lagere dosis om bijwerkingen te voorkomen.

Stel uw arts al uw vragen over het gebruik van Aricept.

Wat zijn de bijwerkingen die dit medicijn kan veroorzaken?

Hoe wordt Aricept (Donepezil) bewaard?

Bewaar Aricept bij kamertemperatuur, tussen 15 en 30 graden C (59 en 86 graden F). Bewaar uit de buurt van warmte, vocht en licht. Bewaar het niet in de badkamer. Houd Aricept buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

wat moet ik doen bij overdosering?

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Aricept (Donepezil)” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

nl_NLNederlands
X