Levaquin (Levofloxacine)

Levaquin wordt gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties van de huid, sinussen, nieren, blaas of prostaat. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties die bronchitis of longontsteking veroorzaken, en voor de behandeling van mensen die zijn blootgesteld aan miltvuur.

Dosering Aantal stuks Prijs Visie
10 mg (EU2EU) 30
10 mg (EU2EU) 60
10 mg (EU2EU) 90
10 mg (EU2EU) 120
10 mg (EU2EU) 180

Hoe gebruik je het?

Levaquin wordt gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Het kan ook worden gebruikt om miltvuur na blootstelling te voorkomen of te stoppen. Levaquin is een chinolon-antibioticum. Het werkt door gevoelige bacteriën te doden.

Voor welke aandoeningen of ziekten wordt dit medicijn voorgeschreven?

Behandelt bronchitis, longontsteking, chlamydia, gonorroe, huidinfecties of voor antibiotica

Levaquin wordt gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Het kan ook worden gebruikt om miltvuur na blootstelling te voorkomen of te stoppen. Levaquin is een chinolon-antibioticum. Het werkt door gevoelige bacteriën te doden.

Gebruik Levaquin NIET als:

 • allergisch bent voor enig ingrediënt in Levaquin of voor enig ander chinolon-antibioticum (bijvoorbeeld ciprofloxacine)
 • een bepaald type onregelmatige hartslag heeft (QT-verlenging, lang QT-syndroom) of lage kaliumspiegels in uw bloed
 • u cisapride of bepaalde anti-aritmica gebruikt (bijv. amiodaron, procaïnamide, kinidine, sotalol).

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of zorgverlener als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Levaquin. Vertel het uw arts als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
 • als u al dan niet receptplichtige geneesmiddelen, kruidenpreparaten of voedingssupplementen gebruikt
 • als u allergisch bent voor medicijnen, voedsel of andere stoffen
 • als u een voorgeschiedenis heeft van ernstige of aanhoudende diarree, gevoeligheid van de huid voor de zon, diabetes, lage kaliumspiegels in het bloed, pijn op de borst, angina pectoris, hartproblemen (bijvoorbeeld een vergroot hart, hartfalen), hartaanval myocard, onregelmatig hartritme (bijv. QT-verlenging), of als u een familielid heeft met een voorgeschiedenis van snel, langzaam of onregelmatig hartritme (bijv. QT-verlenging)
 • als u een maaginfectie, leverproblemen, problemen met de hersenen of het zenuwstelsel, spierproblemen (bijvoorbeeld myasthenia gravis), verhoogde druk in de hersenen, de ziekte van Alzheimer, problemen met de bloedvaten in de hersenen of een voorgeschiedenis van convulsies heeft
 • als u in het verleden bot-, gewrichts- of peesproblemen heeft gehad; Reumatoïde artritis; leverproblemen; nierproblemen of verminderde nierfunctie; of hart-, nier- of longtransplantatie
 • als u corticosteroïden gebruikt (bijvoorbeeld prednison) of deelneemt aan zwaar werk of lichamelijke inspanning.

Sommige medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met Levaquin. Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt, met name een van de volgende:

 • Antiaritmica (bijv. amiodaron, procaïnamide, kinidine, sotalol), arseen, astemizol, cisapride, dofetilide, droperidol, haloperidol, imidazolen (bijv. ketoconazol), macroliden (bijv. erytromycine), methadon, fenothiazon), (bijv. pimozide, ranolazine, serotoninereceptorantagonisten (bijv. dolasetron), telithromycine, terfenadine of ziprasidon, aangezien deze het risico op ernstige hartproblemen zoals een onregelmatige hartslag kunnen verhogen.
 • Insuline of orale medicatie voor diabetes (bijv. glyburide), omdat dit het risico op een hoge of lage bloedsuikerspiegel kan verhogen
 • Corticosteroïden (bijv. prednison) omdat dit het risico op peesproblemen kan verhogen
 • Anticoagulantia (bijv. warfarine) omdat dit het risico op bloedingen kan verhogen
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijv. ibuprofen) of theofylline omdat dit het risico op ernstige bijwerkingen, waaronder toevallen, kan verhogen
 • Serotonine- en noradrenalineheropnameremmers (SNRI's) (bijvoorbeeld duloxetine) omdat het risico op hun bijwerkingen verhoogd kan zijn met Levaquin.

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw arts of Levaquin kan interageren met andere medicijnen die u gebruikt. Raadpleeg uw arts voordat u met een geneesmiddel begint, stopt of de dosis verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Levaquin kan duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Levaquin met voorzichtigheid. Rijd niet of voer geen andere mogelijk onveilige taken uit totdat u weet hoe u erop reageert.
 • Milde diarree komt vaak voor bij het gebruik van antibiotica. In zeldzame gevallen kan echter een ernstiger vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) optreden. Dit kan zich ontwikkelen terwijl u het antibioticum gebruikt of in de maanden nadat u ermee bent gestopt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u maagpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting heeft. Behandel diarree niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
 • Levaquin werkt alleen tegen bacteriën; het behandelt geen virale infecties (bijvoorbeeld verkoudheid).
 • Zorg ervoor dat u Levaquin gedurende de hele behandeling gebruikt. Als u dat niet doet, kan het geneesmiddel de infectie mogelijk niet volledig verwijderen. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig worden voor deze of andere medicijnen. Dit kan het in de toekomst moeilijk maken om de infectie te behandelen.
 • Langdurig of herhaald gebruik van Levaquin kan een tweede infectie veroorzaken. Vertel het uw arts als er tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden gewijzigd om het te behandelen.
 • Vertel het uw arts onmiddellijk als u pijn of ontsteking van een pees of zwakte of verlies van gebruik van een gewrichtsgebied ervaart. Rust het gebied uit en vermijd lichaamsbeweging totdat uw arts u heeft gevraagd dit te doen.
 • Levaquin kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker verbrandt door de zon. Vermijd de zon, zonnelampen of zonnebanken totdat u weet hoe u op Levaquin reageert. Gebruik zonnebrandcrème of draag beschermende kleding als u langer dan een tijd buiten moet zijn.
 • Als u van plan bent een buiktyfusvaccin te krijgen terwijl u Levaquin gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Levaquin kan het vaccin minder effectief maken.
 • Diabetespatiënten: Levaquin kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Houd de bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten. Vraag uw arts voordat u de dosis van uw diabetesgeneesmiddel verandert.
 • Levaquin kan bepaalde laboratoriumtests verstoren. Zorg ervoor dat uw arts en het laboratoriumpersoneel weten dat u Levaquin gebruikt.
 • Laboratoriumtests, waaronder leverfunctie, nierfunctie en het volledige aantal bloedcellen, kunnen worden uitgevoerd terwijl u Levaquin gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw toestand te controleren of op bijwerkingen te controleren. Zorg ervoor dat u zich aan al uw medische en laboratoriumafspraken houdt.
 • Gebruik Levaquin met voorzichtigheid bij ouderen; ze kunnen gevoeliger zijn voor de effecten ervan (bijv. peesproblemen), vooral als ze corticosteroïden (bijv. prednison) gebruiken. Ze kunnen ook gevoeliger zijn voor andere effecten (bijv. onregelmatige hartslag, leverproblemen).
 • Levaquin moet met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij kinderen jonger dan 18 jaar; kan gevoeliger zijn voor de effecten ervan, met name gewrichts- en peesproblemen
 • Zwangerschap en borstvoeding: Raadpleeg uw arts als u zwanger wordt. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Levaquin tijdens de zwangerschap bespreken. Levaquin wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Levaquin gebruikt.

Gebruik Levaquin zoals aangegeven in de bijsluiter.

Hoe moet dit medicijn worden gebruikt?

Gebruik Levaquin zoals voorgeschreven door uw arts.

 • Gebruik het geneesmiddel niet in grotere hoeveelheden of neem het niet langer in dan door uw arts is aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket.
 • Neem Levaquin in met een vol glas water (8 ounces). Drink elke dag meerdere extra glazen vloeistof terwijl u Levaquin gebruikt.
 • U kunt Levaquin-tabletten met of zonder voedsel innemen.
 • Neem dit geneesmiddel in zolang het aan u is voorgeschreven, zelfs als u zich beter begint te voelen. Uw symptomen kunnen verbeteren voordat de infectie volledig is verdwenen. Levaquin behandelt geen virale infectie zoals verkoudheid of griep.
 • Dit geneesmiddel kan ervoor zorgen dat u bij bepaalde medische tests ongebruikelijke resultaten krijgt. Vertel een arts die u behandelt dat u Levaquin gebruikt.
 • Levaquin werkt het beste als het elke dag op hetzelfde tijdstip wordt gebruikt.
 • Sla geen enkele dosis Levaquin over. Als u een dosis Levaquin bent vergeten, gebruik deze dan zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Gebruik geen 2 doses tegelijk.

Stel uw arts al uw vragen over het gebruik van Levaquin.

Wat zijn de bijwerkingen die dit medicijn kan veroorzaken?

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Levaquin kan duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Levaquin met voorzichtigheid. Rijd niet of voer geen andere mogelijk onveilige taken uit totdat u weet hoe u erop reageert.
 • Milde diarree komt vaak voor bij het gebruik van antibiotica. In zeldzame gevallen kan echter een ernstiger vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) optreden. Dit kan zich ontwikkelen terwijl u het antibioticum gebruikt of in de maanden nadat u ermee bent gestopt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u maagpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting heeft. Behandel diarree niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
 • Levaquin werkt alleen tegen bacteriën; het behandelt geen virale infecties (bijvoorbeeld verkoudheid).
 • Zorg ervoor dat u Levaquin gedurende de hele behandeling gebruikt. Als u dat niet doet, kan het geneesmiddel de infectie mogelijk niet volledig verwijderen. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig worden voor deze of andere medicijnen. Dit kan het in de toekomst moeilijk maken om de infectie te behandelen.
 • Langdurig of herhaald gebruik van Levaquin kan een tweede infectie veroorzaken. Vertel het uw arts als er tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden gewijzigd om het te behandelen.
 • Vertel het uw arts onmiddellijk als u pijn of ontsteking van een pees of zwakte of verlies van gebruik van een gewrichtsgebied ervaart. Rust het gebied uit en vermijd lichaamsbeweging totdat uw arts u heeft gevraagd dit te doen.
 • Levaquin kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker verbrandt door de zon. Vermijd de zon, zonnelampen of zonnebanken totdat u weet hoe u op Levaquin reageert. Gebruik zonnebrandcrème of draag beschermende kleding als u langer dan een tijd buiten moet zijn.
 • Als u van plan bent een buiktyfusvaccin te krijgen terwijl u Levaquin gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Levaquin kan het vaccin minder effectief maken.
 • Diabetespatiënten: Levaquin kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Houd de bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten. Vraag uw arts voordat u de dosis van uw diabetesgeneesmiddel verandert.
 • Levaquin kan bepaalde laboratoriumtests verstoren. Zorg ervoor dat uw arts en het laboratoriumpersoneel weten dat u Levaquin gebruikt.
 • Laboratoriumtests, waaronder leverfunctie, nierfunctie en het volledige aantal bloedcellen, kunnen worden uitgevoerd terwijl u Levaquin gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw toestand te controleren of op bijwerkingen te controleren. Zorg ervoor dat u zich aan al uw medische en laboratoriumafspraken houdt.
 • Gebruik Levaquin met voorzichtigheid bij ouderen; ze kunnen gevoeliger zijn voor de effecten ervan (bijv. peesproblemen), vooral als ze corticosteroïden (bijv. prednison) gebruiken. Ze kunnen ook gevoeliger zijn voor andere effecten (bijv. onregelmatige hartslag, leverproblemen).
 • Levaquin moet met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij kinderen jonger dan 18 jaar; kan gevoeliger zijn voor de effecten ervan, met name gewrichts- en peesproblemen
 • Zwangerschap en borstvoeding: Raadpleeg uw arts als u zwanger wordt. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Levaquin tijdens de zwangerschap bespreken. Levaquin wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Levaquin gebruikt.

Hoe wordt Levaquin (Levofloxacine) bewaard?

Bewaar Levaquin bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Bewaar uit de buurt van warmte, vocht en licht. Bewaar het niet in de badkamer. Houd Levaquin buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

wat moet ik doen bij overdosering?

Sla geen enkele dosis Levaquin over.
Als u een dosis Levaquin bent vergeten, gebruik deze dan zodra u eraan denkt.
Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema.
Gebruik geen 2 doses tegelijk. Stel uw arts al uw vragen over het gebruik van Levaquin.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Levaquin kan duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Levaquin met voorzichtigheid. Rijd niet of voer geen andere mogelijk onveilige taken uit totdat u weet hoe u erop reageert.
 • Milde diarree komt vaak voor bij het gebruik van antibiotica. In zeldzame gevallen kan echter een ernstiger vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) optreden. Dit kan zich ontwikkelen terwijl u het antibioticum gebruikt of in de maanden nadat u ermee bent gestopt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u maagpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting heeft. Behandel diarree niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
 • Levaquin werkt alleen tegen bacteriën; het behandelt geen virale infecties (bijvoorbeeld verkoudheid).
 • Zorg ervoor dat u Levaquin gedurende de hele behandeling gebruikt. Als u dat niet doet, kan het geneesmiddel de infectie mogelijk niet volledig verwijderen. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig worden voor deze of andere medicijnen. Dit kan het in de toekomst moeilijk maken om de infectie te behandelen.
 • Langdurig of herhaald gebruik van Levaquin kan een tweede infectie veroorzaken. Vertel het uw arts als er tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden gewijzigd om het te behandelen.
 • Vertel het uw arts onmiddellijk als u pijn of ontsteking van een pees of zwakte of verlies van gebruik van een gewrichtsgebied ervaart. Rust het gebied uit en vermijd lichaamsbeweging totdat uw arts u heeft gevraagd dit te doen.
 • Levaquin kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker verbrandt door de zon. Vermijd de zon, zonnelampen of zonnebanken totdat u weet hoe u op Levaquin reageert. Gebruik zonnebrandcrème of draag beschermende kleding als u langer dan een tijd buiten moet zijn.
 • Als u van plan bent een buiktyfusvaccin te krijgen terwijl u Levaquin gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Levaquin kan het vaccin minder effectief maken.
 • Diabetespatiënten: Levaquin kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Houd de bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten. Vraag uw arts voordat u de dosis van uw diabetesgeneesmiddel verandert.
 • Levaquin kan bepaalde laboratoriumtests verstoren. Zorg ervoor dat uw arts en het laboratoriumpersoneel weten dat u Levaquin gebruikt.
 • Laboratoriumtests, waaronder leverfunctie, nierfunctie en het volledige aantal bloedcellen, kunnen worden uitgevoerd terwijl u Levaquin gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw toestand te controleren of op bijwerkingen te controleren. Zorg ervoor dat u zich aan al uw medische en laboratoriumafspraken houdt.
 • Gebruik Levaquin met voorzichtigheid bij ouderen; ze kunnen gevoeliger zijn voor de effecten ervan (bijv. peesproblemen), vooral als ze corticosteroïden (bijv. prednison) gebruiken. Ze kunnen ook gevoeliger zijn voor andere effecten (bijv. onregelmatige hartslag, leverproblemen).
 • Levaquin moet met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij kinderen jonger dan 18 jaar; kan gevoeliger zijn voor de effecten ervan, met name gewrichts- en peesproblemen
 • Zwangerschap en borstvoeding: Raadpleeg uw arts als u zwanger wordt. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Levaquin tijdens de zwangerschap bespreken. Levaquin wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u Levaquin gebruikt.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Levaquin (Levofloxacin)” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

nl_NLNederlands
X