Paxil (Paroxetine)

Paxil wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of obsessief-compulsieve stoornis (OCS).

Dosering Aantal stuks Prijs Visie
10 mg (EU2EU) 30
10 mg (EU2EU) 60
10 mg (EU2EU) 90
10 mg (EU2EU) 120
10 mg (EU2EU) 180

Hoe gebruik je het?

Paxil wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of obsessief-compulsieve stoornis (OCS). Het kan worden gebruikt voor de behandeling van paniekstoornis of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het kan ook worden gebruikt voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis of sociale angststoornis. Paxil is een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI). Het werkt door de balans van serotonine, een natuurlijke stof in de hersenen, te herstellen die bepaalde stemmingsproblemen helpt verbeteren.

Voor welke aandoeningen of ziekten wordt dit medicijn voorgeschreven?

Behandel antidepressiva of voor antidepressiva

Paxil wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of obsessief-compulsieve stoornis (OCS). Het kan worden gebruikt voor de behandeling van paniekstoornis of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het kan ook worden gebruikt voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis of sociale angststoornis. Paxil is een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI). Het werkt door de balans van serotonine, een natuurlijke stof in de hersenen, te herstellen die bepaalde stemmingsproblemen helpt verbeteren.

Gebruik Paxil NIET als:

 • zijn allergisch voor elk ingrediënt in Paxil
 • in de afgelopen 14 dagen linezolid, een monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer) (bijv. fenelzine), selegiline of sint-janskruid gebruikt of heeft gebruikt
 • nemen een fenfluraminederivaat (bijv. dexfenfluramine), nefazodon, pimozide, een serotonine- en noradrenalineheropnameremmer (SNRI) (bijv. venlafaxine), een andere SSRI (bijv. fluoxetine), sibutramine, thioridazine of tryptofaan.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze situaties op u van toepassing is.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Paxil. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
 • als u al dan niet receptplichtige geneesmiddelen, kruidenpreparaten of voedingssupplementen gebruikt
 • als u allergisch bent voor medicijnen, voedsel of andere stoffen
 • als u of een familielid een voorgeschiedenis heeft van een bipolaire stoornis (manisch-depressief), andere mentale of stemmingsproblemen, zelfmoordgedachten of zelfmoordpogingen, of alcohol- of middelenmisbruik
 • als u een voorgeschiedenis heeft van epileptische aanvallen, hartproblemen, leverproblemen, ernstige nierproblemen, maag- of darmbloedingen, nauwekamerhoekglaucoom, diabetes of stofwisselingsproblemen
 • als u uitgedroogd bent, een laag natriumgehalte in uw bloed heeft of alcohol drinkt
 • als u elektroconvulsietherapie (ECT) gaat krijgen.

Sommige medicijnen kunnen interageren met Paxil. Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt, met name een van de volgende:

 • Anorectica (bijv. fentermine), cimetidine, fenfluraminederivaten (bijv. dexfenfluramine), linezolid, lithium, MAO-remmers (bijv. fenelzine), metoclopramide, nefazodon, selegiline, 5-receptoragonisten Serotonine-HT1 (bijv. sumatriptan, SNRIsbutr) (bijv. venlafaxine), andere SNRI's (bijv. fluoxetine), sint-janskruid, tramadol. sint-janskruid, tramadol, trazodon of tryptofaan omdat er ernstige bijwerkingen kunnen optreden, zoals een reactie die koorts, spierstijfheid, bloeddrukveranderingen, mentale veranderingen, verwardheid, prikkelbaarheid, opwinding, delirium of coma kan omvatten
 • Bloedverdunners (bijv. warfarine), aspirine of niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijv. ibuprofen), omdat ze het risico op bloedingen kunnen verhogen, ook uit de maag
 • Diuretica (bijv. furosemide, hydrochloorthiazide) omdat dit het risico op lage natriumspiegels in het bloed kan verhogen
 • Antiaritmica (bijv. flecaïnide, propafenon, kinidine), H1-antagonisten (bijv. astemizol, terfenadine) of fenothiazinen (bijv. chloorpromazine, thioridazine) omdat ernstige hartproblemen, waaronder onregelmatige hartslagen, kunnen optreden
 • Cyproheptadine, HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), fenobarbital of fenytoïne omdat ze de werkzaamheid van Paxil kunnen verminderen
 • Aripiprazol, atomoxetine, clozapine, fluoxetine, pimozide, procyclidine, risperidon, theofylline of tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline) omdat het risico van hun bijwerkingen kan worden verhoogd met Paxil
 • Digoxine of tamoxifen omdat hun werkzaamheid kan worden verminderd door Paxil.

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw arts of Paxil een wisselwerking kan hebben met andere medicijnen die u gebruikt. Raadpleeg uw arts voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel wijzigt.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Paxil kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Paxil met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of voer geen andere mogelijk onveilige taken uit totdat u weet hoe u reageert.
 • Drink geen alcohol terwijl u Paxil gebruikt.
 • Raadpleeg uw arts voordat u geneesmiddelen gebruikt die slaperigheid kunnen veroorzaken (bijv. slaappillen, spierverslappers) terwijl u Paxil gebruikt; kan de effecten ervan vergroten. Vraag uw apotheker als u vragen heeft over welke geneesmiddelen slaperigheid kunnen veroorzaken.
 • Het kan enkele weken duren voordat uw symptomen verbeteren. Neem NIET meer dan de aanbevolen dosis, verander uw dosis of gebruik Paxil niet langer dan voorgeschreven zonder uw arts te raadplegen.
 • Kinderen, adolescenten en jonge volwassenen die Paxil gebruiken, lopen mogelijk een verhoogd risico op zelfmoordgedachten of zelfmoordacties. Houd alle patiënten die Paxil gebruiken nauwlettend in de gaten. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u nieuwe, verergerende of plotselinge symptomen heeft, zoals een depressieve stemming; angstig, rusteloos of prikkelbaar gedrag; paniekaanvallen; of ongewone veranderingen in stemming of gedrag. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tekenen van zelfmoordgedachten of zelfmoordacties heeft.
 • Als uw arts u zegt te stoppen met het innemen van Paxil, moet u enkele weken wachten voordat u met bepaalde andere geneesmiddelen begint (bijv. MAO-remmers, nefazodon). Vraag uw arts wanneer u uw nieuwe medicijnen moet gaan gebruiken nadat u bent gestopt met het innemen van Paxil.
 • In zeldzame gevallen kan Paxil een langdurige en pijnlijke erectie veroorzaken. Dit kan zelfs gebeuren als je geen seks hebt. Als dit niet onmiddellijk wordt behandeld, kan dit leiden tot blijvende seksuele problemen zoals impotentie. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als dit gebeurt.
 • Het serotoninesyndroom is een potentieel fataal syndroom dat kan worden veroorzaakt door Paxil. Uw risico kan groter zijn als u Paxil samen met bepaalde andere medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld “triptanen””
  koorts

Hoe moet dit medicijn worden gebruikt?

Gebruik Paxil zoals voorgeschreven door uw arts.

 • Neem Paxil via de mond in met of zonder voedsel.
 • Breng Paxil heel. Niet breken, pletten of kauwen voordat u het doorslikt.
 • Als u Paxil elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt, kunt u eraan denken het in te nemen.
 • Blijf Paxil gebruiken, ook als u zich goed voelt. Sla geen enkele dosis over.
 • Stop niet plotseling met het innemen van Paxil zonder overleg met uw arts. Er kunnen bijwerkingen optreden. Ze kunnen mentale of stemmingswisselingen, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, duizeligheid, verwardheid, hoofdpijn, slaapproblemen of ongewone vermoeidheid omvatten. U wordt nauwlettend gevolgd wanneer u begint met het innemen van Paxil en wanneer een dosiswijziging wordt aangebracht.
 • Als u een dosis Paxil heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale schema. Neem geen 2 doses tegelijk.

Stel uw arts al uw vragen over het gebruik van Paxil.

Wat zijn de bijwerkingen die dit medicijn kan veroorzaken?

hallucinaties

Hoe wordt Paxil (Paroxetine) bewaard?

Bewaar Paxil bij kamertemperatuur tussen 59-86 graden F (15-30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht bewaren. Bewaar het niet in de badkamer. Houd Paxil buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

wat moet ik doen bij overdosering?

vooral lage natriumspiegels in het bloed.

 • Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Paxil bij kinderen; kan gevoeliger zijn voor de effecten ervan
  vooral het verhoogde risico op zelfmoordgedachten en -acties.
 • Paxil kan gewichtsveranderingen veroorzaken. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen regelmatig gewichts- en groeicontroles nodig hebben tijdens het gebruik van Paxil.
 • Zwangerschap en borstvoeding: Paxil kan de foetus schaden. als je zwanger wordt
  Raadpleeg uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Paxil tijdens de zwangerschap bespreken. Paxil wordt aangetroffen in moedermelk. Als u borstvoeding geeft of borstvoeding gaat geven tijdens het gebruik van Paxil
  Raadpleeg uw arts. Bespreek mogelijke risico's voor uw baby.

 • WHennotouse

  Beoordelingen

  Er zijn nog geen beoordelingen.

  Wees de eerste om “Paxil (Paroxetine)” te beoordelen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  nl_NLNederlands
  X