Maxalt (Rizatriptan)

Maxalt is geïndiceerd voor de behandeling van een migraineaanval met of zonder de aanwezigheid van een aura (visuele stoornissen, gewoonlijk halo's of flitsende lichten, die aan een aanval voorafgaan). Het vermindert hoofdpijn, maar voorkomt geen aanvallen.

Dosering Aantal stuks Prijs Visie
10 mg (EU2EU) 30
10 mg (EU2EU) 60
10 mg (EU2EU) 90
10 mg (EU2EU) 120
10 mg (EU2EU) 180

Hoe gebruik je het?

Maxalt wordt gebruikt voor de behandeling van acute migrainehoofdpijn met of zonder aura (flitsende lichten, golvende lijnen, donkere vlekken) bij volwassenen. Het mag niet worden gebruikt om migraine of clusterhoofdpijn te voorkomen. Maxalt is een selectieve serotoninereceptoragonist. Het werkt door de verwijde bloedvaten in de hersenen te vernauwen, waardoor migraine wordt verlicht.

Voor welke aandoeningen of ziekten wordt dit medicijn voorgeschreven?

Behandelt Behandelt, verlicht migraine of voor pijnbestrijding

Maxalt wordt gebruikt voor de behandeling van acute migrainehoofdpijn met of zonder aura (flitsende lichten, golvende lijnen, donkere vlekken) bij volwassenen. Het mag niet worden gebruikt om migraine of clusterhoofdpijn te voorkomen. Maxalt is een selectieve serotoninereceptoragonist. Het werkt door de verwijde bloedvaten in de hersenen te vernauwen, waardoor migraine wordt verlicht.

Gebruik Maxalt NIET als:

 • zijn allergisch voor elk ingrediënt in Maxalt
 • ergotalkaloïden (bijv. ergotamine) inneemt of in de afgelopen 14 dagen een monoamineoxidaseremmer (MAOI) (bijv. fenelzine) heeft gebruikt
 • in de afgelopen 24 uur een andere serotoninereceptoragonist (bijvoorbeeld sumatriptan) heeft ingenomen
 • u heeft een voorgeschiedenis van pijn op de borst, hart- of bloedstroomproblemen, ischemische hartziekte, onregelmatige hartslag, beroerte of ongecontroleerde hoge bloeddruk.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze situaties op u van toepassing is.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Maxalt. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
 • als u al dan niet receptplichtige geneesmiddelen, kruidenpreparaten of voedingssupplementen gebruikt
 • als u allergisch bent voor medicijnen, voedsel of andere stoffen
 • als u zwaarlijvig bent, postmenopauzaal bent of rookt
 • als u basilaire slagader of hemiplegische migraine heeft, of clusterhoofdpijn
 • als u diabetes, nier- of leverproblemen, hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk of een familiegeschiedenis van coronaire hartziekte heeft.

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Maxalt. Vertel het uw zorgverlener als u andere medicijnen gebruikt, met name een van de volgende:

 • Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) (bijvoorbeeld fluoxetine) omdat ze de werkzaamheid van Maxalt kunnen verminderen
 • Bètablokkers (bijv. propranolol), ergotalkaloïden (bijv. ergotamine) of monoamineoxidaseremmers (bijv. fenelzine) omdat ze de werking van Maxalt en het risico op bijwerkingen van Maxalt kunnen verhogen
 • Dexfenfluramine, ergot-alkaloïden (bijv. ergotamine) of sibutramine omdat hun werking en het risico op bijwerkingen kunnen worden verhoogd door Maxalt

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw arts of Maxalt een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw arts voordat u met een geneesmiddel begint, stopt of de dosis verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Maxalt kan u duizelig of slaperig maken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Maxalt met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of voer geen andere mogelijk onveilige taken uit totdat u weet hoe u erop reageert.
 • Maxalt is niet bedoeld om het aantal migraineaanvallen dat u ervaart te voorkomen of te verminderen.
 • Als u andere hoofdpijn heeft dan uw gebruikelijke migraineaanvallen, raadpleeg dan uw arts voordat u Maxalt gebruikt.
 • Diabetespatiënten: Maxalt kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Houd de bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten. Raadpleeg uw arts voordat u uw dieet of de dosis van uw diabetesmedicijn verandert.
 • Maxalt mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 18 jaar; veiligheid en werkzaamheid bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
 • Zwangerschap en borstvoeding: Raadpleeg uw arts als u zwanger wordt. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Maxalt bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Maxalt wordt aangetroffen in moedermelk. Als u borstvoeding geeft of gaat geven tijdens het gebruik van Maxalt, raadpleeg dan uw arts. Praat over de mogelijke risico's voor uw baby.

Gebruik Maxalt zoals aangegeven in de bijsluiter.

Hoe moet dit medicijn worden gebruikt?

Gebruik Maxalt zoals voorgeschreven door uw arts.

 • Neem Maxalt via de mond met of zonder voedsel.
 • Neem Maxalt met veel vocht in.
 • Neem een enkele dosis Maxalt zodra symptomen van migraine optreden. Een tweede dosis kan worden ingenomen als er slechts een gedeeltelijke respons is of als de migrainesymptomen terugkeren. Neem het echter niet binnen 2 uur na de eerste dosis in. Neem niet meer dan 30 milligram (mg) in een periode van 24 uur.
 • Neem geen extra doses als u geen reactie krijgt op de eerste dosis.
 • Als u een dosis Maxalt heeft overgeslagen en u heeft nog steeds hoofdpijn, volg dan de doseringsinstructies van uw arts. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u niet zeker weet wat u moet doen als u een dosis vergeet. Gebruik Maxalt niet vaker dan is voorgeschreven. Neem geen 2 doses tegelijk.

Stel uw arts al uw vragen over het gebruik van Maxalt.

Wat zijn de bijwerkingen die dit medicijn kan veroorzaken?

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Maxalt kan u duizelig of slaperig maken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Maxalt met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of voer geen andere mogelijk onveilige taken uit totdat u weet hoe u erop reageert.
 • Maxalt is niet bedoeld om het aantal migraineaanvallen dat u ervaart te voorkomen of te verminderen.
 • Als u andere hoofdpijn heeft dan uw gebruikelijke migraineaanvallen, raadpleeg dan uw arts voordat u Maxalt gebruikt.
 • Diabetespatiënten: Maxalt kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Houd de bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten. Raadpleeg uw arts voordat u uw dieet of de dosis van uw diabetesmedicijn verandert.
 • Maxalt mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 18 jaar; veiligheid en werkzaamheid bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
 • Zwangerschap en borstvoeding: Raadpleeg uw arts als u zwanger wordt. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Maxalt bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Maxalt wordt aangetroffen in moedermelk. Als u borstvoeding geeft of gaat geven tijdens het gebruik van Maxalt, raadpleeg dan uw arts. Praat over de mogelijke risico's voor uw baby.

Hoe wordt Maxalt (Rizatriptan) bewaard?

Bewaar Maxalt bij kamertemperatuur, tussen 15 en 30 graden C (59 en 86 graden F). Bewaar uit de buurt van warmte, vocht en licht. Houd Maxalt buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

wat moet ik doen bij overdosering?

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Maxalt kan u duizelig of slaperig maken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Maxalt met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of voer geen andere mogelijk onveilige taken uit totdat u weet hoe u erop reageert.
 • Maxalt is niet bedoeld om het aantal migraineaanvallen dat u ervaart te voorkomen of te verminderen.
 • Als u andere hoofdpijn heeft dan uw gebruikelijke migraineaanvallen, raadpleeg dan uw arts voordat u Maxalt gebruikt.
 • Diabetespatiënten: Maxalt kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Houd de bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten. Raadpleeg uw arts voordat u uw dieet of de dosis van uw diabetesmedicijn verandert.
 • Maxalt mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 18 jaar; veiligheid en werkzaamheid bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
 • Zwangerschap en borstvoeding: Raadpleeg uw arts als u zwanger wordt. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Maxalt bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Maxalt wordt aangetroffen in moedermelk. Als u borstvoeding geeft of gaat geven tijdens het gebruik van Maxalt, raadpleeg dan uw arts. Praat over de mogelijke risico's voor uw baby.
X