Bactrim (Trimethoprim)

Trimethoprim wordt gebruikt voor de behandeling van oorinfecties, urineweginfecties, bronchitis, reizigersdiarree en Pneumocystis carinii-pneumonie.

Dosering Aantal stuks Prijs Visie
10 mg (EU2EU) 30
10 mg (EU2EU) 60
10 mg (EU2EU) 90
10 mg (EU2EU) 120
10 mg (EU2EU) 180

Hoe gebruik je het?

Bactrim wordt gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Bactrim is een combinatie van antibiotica die een sulfonamide-antibioticum bevat. Het werkt door gevoelige bacteriën te doden.

Voor welke aandoeningen of ziekten wordt dit medicijn voorgeschreven?

Probeer de antibacteriële of voor de antibiotica

Bactrim wordt gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Bactrim is een combinatie van antibiotica die een sulfonamide-antibioticum bevat. Het werkt door gevoelige bacteriën te doden.

Gebruik Bactrim NIET als:

 • zijn allergisch voor elk ingrediënt in Bactrim of soortgelijke medicijnen
 • een ernstige allergische reactie heeft gehad op een ander sulfonamide (sulfa) geneesmiddel (bijv. glipizide, hydrochloorthiazide)
 • nemen dofetilide
 • bloedarmoede heeft die wordt veroorzaakt door een laag foliumzuurgehalte in het bloed of een verstopping van de urinewegen
 • op of na 38 weken zwanger bent (voldragen) of borstvoeding geeft
 • de patiënt is een kind jonger dan 2 maanden
 • u een levend oraal tyfusvaccin krijgt.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of zorgverlener als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen interageren met Bactrim. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
 • als u een recept gebruikt (vooral anti-epileptica) of zelfzorggeneesmiddelen, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement
 • als u allergisch bent voor medicijnen, voedsel of andere stoffen
 • als u lever- of nierproblemen, bloedproblemen (bijvoorbeeld bloedarmoede, porfyrie), astma of hiv-infectie heeft
 • als u ernstige allergieën, glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie of een enzymdeficiëntie heeft
 • als u een risico loopt op een laag foliumzuurgehalte in uw bloed (bijvoorbeeld als u aan alcoholisme lijdt, als u op leeftijd bent, als u voedingsstoffen niet goed opneemt uit voedsel, als u in een slechte voedingstoestand verkeert, als u medicijnen tegen epileptische aanvallen).

Sommige medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met Bactrim. Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt, met name een van de volgende:

 • Leucovorine omdat het de werkzaamheid van Bactrim . kan verminderen
 • Angiotensine-converterend enzym (ACE)-remmers (bijv. enalapril) of diuretica (bijv. hydrochloorthiazide) omdat ze het risico op bijwerkingen van Bactrim kunnen verhogen
 • Anticoagulantia (bijv. warfarine) omdat dit het risico op bloedingen kan verhogen
 • Dofetilide omdat het het risico op ernstige hartproblemen kan verhogen
 • Digoxine, methotrexaat, fenytoïne, sulfonen (bijv. dapson) of sulfonylureumderivaten (bijv. glipizide) omdat het risico op hun bijwerkingen kan worden verhoogd met Bactrim
 • BCG-vaccin of oraal tyfusvaccin omdat de effectiviteit ervan kan worden verminderd door Bactrim
 • Cyclosporine omdat de werkzaamheid ervan kan afnemen en het risico op bijwerkingen op de lever kan toenemen.

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw arts of Bactrim kan interageren met andere medicijnen die u gebruikt. Raadpleeg uw arts voordat u met een geneesmiddel begint, stopt of de dosis wijzigt.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Bactrim kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker verbrandt door de zon. Vermijd de zon, zonnelampen of zonnebanken totdat u weet hoe u op Bactrim reageert. Gebruik zonnebrandcrème of draag beschermende kleding als u langer dan een tijd buiten moet zijn.
 • Milde diarree komt vaak voor bij het gebruik van antibiotica. In zeldzame gevallen kan echter een ernstiger vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) optreden. Dit kan zich ontwikkelen terwijl u het antibioticum gebruikt of in de maanden nadat u ermee bent gestopt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u maagpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting heeft. Behandel diarree niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts als maagpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting optreden tijdens de behandeling of binnen enkele maanden na de behandeling met Bactrim. Behandel diarree niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
 • Zorg ervoor dat u Bactrim tijdens uw hele behandeling gebruikt. Als u dat niet doet, kan het geneesmiddel de infectie mogelijk niet volledig verwijderen. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig worden voor deze of andere medicijnen. Dit kan het in de toekomst moeilijk maken om de infectie te behandelen.
 • Bactrim werkt alleen tegen bacteriën; het behandelt geen virale infecties (bijvoorbeeld verkoudheid).
 • Langdurig of herhaald gebruik van Bactrim kan een tweede infectie veroorzaken. Vertel het uw arts als er tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden gewijzigd om het te behandelen.
 • Diabetespatiënten: Bactrim kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Houd de bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten. Vraag uw arts voordat u de dosis van uw diabetesgeneesmiddel verandert.
 • Bactrim kan bepaalde laboratoriumtests verstoren. Zorg ervoor dat uw arts en het laboratoriumpersoneel weten dat u Bactrim gebruikt.
 • Tijdens het gebruik van Bactrim kunnen laboratoriumtests worden uitgevoerd, waaronder het volledige aantal bloedcellen en de nierfunctie. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw toestand te controleren of om te controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat u zich aan al uw medische en laboratoriumafspraken houdt.
 • Gebruik Bactrim met voorzichtigheid bij ouderen; Ze kunnen gevoeliger zijn voor de effecten ervan, met name ernstige huidreacties, beenmergsuppressie of hoge kaliumspiegels in het bloed.
 • Bactrim mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 2 maanden; veiligheid en werkzaamheid bij deze kinderen is niet bevestigd.
 • Zwangerschap en borstvoeding: Raadpleeg uw arts als u zwanger wordt. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Bactrim bespreken terwijl je zwanger bent. Gebruik Bactrim niet als u 38 weken of later zwanger bent (termen). Bactrim wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Bactrim.

Gebruik Bactrim zoals aangegeven in de bijsluiter

Hoe moet dit medicijn worden gebruikt?

Gebruik Bactrim zoals voorgeschreven door uw arts.

 • Neem Bactrim via de mond met of zonder voedsel.
 • Bactrim werkt het beste als het elke dag op hetzelfde tijdstip wordt ingenomen.
 • Neem Bactrim in met een vol glas water (8 oz / 240 ml). Het wordt aanbevolen om meer vocht te drinken tijdens het gebruik van Bactrim. Raadpleeg uw arts voor instructies.
 • Om volledig van de infectie af te komen, neemt u Bactrim gedurende de hele behandeling. Blijf het innemen, ook als u zich over een paar dagen beter voelt.
 • Als u een dosis Bactrim bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale schema. Neem geen 2 doses tegelijk.

Stel uw arts al uw vragen over het gebruik van Bactrim.

Wat zijn de bijwerkingen die dit medicijn kan veroorzaken?

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Bactrim kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker verbrandt door de zon. Vermijd de zon, zonnelampen of zonnebanken totdat u weet hoe u op Bactrim reageert. Gebruik zonnebrandcrème of draag beschermende kleding als u langer dan een tijd buiten moet zijn.
 • Milde diarree komt vaak voor bij het gebruik van antibiotica. In zeldzame gevallen kan echter een ernstiger vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) optreden. Dit kan zich ontwikkelen terwijl u het antibioticum gebruikt of in de maanden nadat u ermee bent gestopt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u maagpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting heeft. Behandel diarree niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts als maagpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting optreden tijdens de behandeling of binnen enkele maanden na de behandeling met Bactrim. Behandel diarree niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
 • Zorg ervoor dat u Bactrim tijdens uw hele behandeling gebruikt. Als u dat niet doet, kan het geneesmiddel de infectie mogelijk niet volledig verwijderen. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig worden voor deze of andere medicijnen. Dit kan het in de toekomst moeilijk maken om de infectie te behandelen.
 • Bactrim werkt alleen tegen bacteriën; het behandelt geen virale infecties (bijvoorbeeld verkoudheid).
 • Langdurig of herhaald gebruik van Bactrim kan een tweede infectie veroorzaken. Vertel het uw arts als er tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden gewijzigd om het te behandelen.
 • Diabetespatiënten: Bactrim kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Houd de bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten. Vraag uw arts voordat u de dosis van uw diabetesgeneesmiddel verandert.
 • Bactrim kan bepaalde laboratoriumtests verstoren. Zorg ervoor dat uw arts en het laboratoriumpersoneel weten dat u Bactrim gebruikt.
 • Tijdens het gebruik van Bactrim kunnen laboratoriumtests worden uitgevoerd, waaronder het volledige aantal bloedcellen en de nierfunctie. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw toestand te controleren of om te controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat u zich aan al uw medische en laboratoriumafspraken houdt.
 • Gebruik Bactrim met voorzichtigheid bij ouderen; Ze kunnen gevoeliger zijn voor de effecten ervan, met name ernstige huidreacties, beenmergsuppressie of hoge kaliumspiegels in het bloed.
 • Bactrim mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 2 maanden; veiligheid en werkzaamheid bij deze kinderen is niet bevestigd.
 • Zwangerschap en borstvoeding: Raadpleeg uw arts als u zwanger wordt. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Bactrim bespreken terwijl je zwanger bent. Gebruik Bactrim niet als u 38 weken of later zwanger bent (termen). Bactrim wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Bactrim.

Hoe wordt Bactrim (Trimethoprim) bewaard?

Bewaar Bactrim bij kamertemperatuur, tussen 15 en 25 graden C (59 en 77 graden F). Bewaar uit de buurt van warmte, vocht en licht. Bewaar in een luchtdichte container die bestand is tegen licht. Bewaar het niet in de badkamer. Houd Bactrim buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

wat moet ik doen bij overdosering?

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Bactrim kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker verbrandt door de zon. Vermijd de zon, zonnelampen of zonnebanken totdat u weet hoe u op Bactrim reageert. Gebruik zonnebrandcrème of draag beschermende kleding als u langer dan een tijd buiten moet zijn.
 • Milde diarree komt vaak voor bij het gebruik van antibiotica. In zeldzame gevallen kan echter een ernstiger vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) optreden. Dit kan zich ontwikkelen terwijl u het antibioticum gebruikt of in de maanden nadat u ermee bent gestopt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u maagpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting heeft. Behandel diarree niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts als maagpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting optreden tijdens de behandeling of binnen enkele maanden na de behandeling met Bactrim. Behandel diarree niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
 • Zorg ervoor dat u Bactrim tijdens uw hele behandeling gebruikt. Als u dat niet doet, kan het geneesmiddel de infectie mogelijk niet volledig verwijderen. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig worden voor deze of andere medicijnen. Dit kan het in de toekomst moeilijk maken om de infectie te behandelen.
 • Bactrim werkt alleen tegen bacteriën; het behandelt geen virale infecties (bijvoorbeeld verkoudheid).
 • Langdurig of herhaald gebruik van Bactrim kan een tweede infectie veroorzaken. Vertel het uw arts als er tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden gewijzigd om het te behandelen.
 • Diabetespatiënten: Bactrim kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Houd de bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten. Vraag uw arts voordat u de dosis van uw diabetesgeneesmiddel verandert.
 • Bactrim kan bepaalde laboratoriumtests verstoren. Zorg ervoor dat uw arts en het laboratoriumpersoneel weten dat u Bactrim gebruikt.
 • Tijdens het gebruik van Bactrim kunnen laboratoriumtests worden uitgevoerd, waaronder het volledige aantal bloedcellen en de nierfunctie. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw toestand te controleren of om te controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat u zich aan al uw medische en laboratoriumafspraken houdt.
 • Gebruik Bactrim met voorzichtigheid bij ouderen; Ze kunnen gevoeliger zijn voor de effecten ervan, met name ernstige huidreacties, beenmergsuppressie of hoge kaliumspiegels in het bloed.
 • Bactrim mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 2 maanden; veiligheid en werkzaamheid bij deze kinderen is niet bevestigd.
 • Zwangerschap en borstvoeding: Raadpleeg uw arts als u zwanger wordt. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Bactrim bespreken terwijl je zwanger bent. Gebruik Bactrim niet als u 38 weken of later zwanger bent (termen). Bactrim wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Bactrim.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Bactrim (Trimethoprim)” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

nl_NLNederlands
X