Abilify (Aripiprazole)

$79.00

Abilify se utiliza para el tratamiento de la agitación causada por la esquizofrenia o el trastorno bipolar, la depresión.

Dosering Kvantitet Pris Se
10 mg (EU2EU) 30
10 mg (EU2EU) 60
10 mg (EU2EU) 90
10 mg (EU2EU) 120
10 mg (EU2EU) 180

Hur används det?

Abilify används för att behandla agitation orsakad av schizofreni eller bipolär sjukdom, depression. Abilify är ett atypiskt antipsykotiskt medel. Det påverkar vissa ämnen i hjärnan.

För vilka tillstånd eller sjukdomar är detta läkemedel ordinerat?

Behandlar psykotiska problem, bipolaritet eller mot antidepressiva medel

Abilify används för att behandla agitation orsakad av schizofreni eller bipolär sjukdom, depression. Abilify är ett atypiskt antipsykotiskt medel. Det påverkar vissa ämnen i hjärnan.

ANVÄND INTE Abilify if

 • är allergiska mot någon ingrediens i Abilify.

Kontakta din läkare eller vårdgivare omedelbart om något av detta gäller dig.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Abilify. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller dig:

 • om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
 • om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat eller kosttillskott
 • om du är allergisk mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
 • om du någonsin har haft hjärtproblem (t.ex. hjärtsvikt, oregelbunden hjärtrytm, hjärtinfarkt), lågt blodtryck, blodkärlsproblem eller stroke
 • om du tidigare har haft låga nivåer av vita blodkroppar, inklusive låga nivåer av vita blodkroppar orsakade av läkemedel
 • om du har haft anfall, demens, Alzheimers sjukdom, depression eller andra psykiska eller humörsjukdomar eller självmordstankar eller försök
 • om du har sväljproblem eller tidigare haft malignt neuroleptiskt syndrom (NMS)
 • om du är uttorkad, har låg blodvolym eller tar läkemedel mot högt blodtryck
 • om du eller en familjemedlem har haft diabetes eller är mycket överviktig.

Vissa läkemedel kan interagera med Abilify. Tala om för din läkare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande

 • Antikolinergika (t.ex. benztropin, meteskopolamin) eftersom risken för deras biverkningar kan ökas med Abilify.
 • Bensodiazepiner (t.ex. lorazepam), klaritromycin, imidazol-antimykotika (t.ex. ketokonazol), kinidin, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (t.ex. fluoxetin) eller vorikonazol, eftersom de kan öka risken för biverkningar från Abilify
 • Karbamazepin, hydantoiner (t.ex. fenytoin) eller rifampicin eftersom de kan minska effekten av Abilify
 • Alfa-blockerare (t.ex. terazosin) eftersom risken för deras biverkningar kan ökas med Abilify.

Det här kanske inte är en fullständig lista över alla interaktioner som kan inträffa. Fråga din läkare om Abilify kan interagera med andra läkemedel du tar. Rådfråga din läkare innan du börjar, slutar eller ändra dosen av något läkemedel.

Hur ska detta läkemedel användas?

Använd Abilify enligt anvisningarna från din läkare.

 • Ta Abilify genom munnen med eller utan mat.
 • Om du saknar en dos Abilify, ta den så snart som möjligt. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga schema. Ta inte två doser samtidigt.

Ställ din läkare eventuella frågor om hur du använder Abilify.

Vilka är de biverkningar som detta läkemedel kan orsaka?

Viktig säkerhetsinformation:

 • Abilify kan orsaka sömnighet, yrsel eller yrsel. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa mediciner. Använd Abilify med försiktighet. Kör inte eller utför andra eventuellt osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar.
 • Drick inte alkohol medan du använder Abilify.
 • Rådfråga din läkare innan du använder läkemedel som kan orsaka sömnighet (t.ex. sömntabletter, muskelavslappnande medel) medan du använder Abilify; kan öka dess effekter. Fråga din apotekspersonal om du har frågor om vilka läkemedel som kan orsaka sömnighet.
 • Abilify kan orsaka yrsel, yrsel eller svimning. alkohol, värme, motion eller feber kan öka dessa effekter. För att förhindra dem, sitt eller stå långsamt, särskilt på morgonen. Sitt eller lägg dig vid första tecknet på någon av dessa effekter.
 • Använd INTE mer än den rekommenderade dosen eller oftare än föreskrivet utan att rådfråga din läkare.
 • Symtom kan inkludera feber, muskelstelhet, förvirring, onormalt tänkande, snabb eller oregelbunden hjärtslag och svettning. Kontakta din läkare omedelbart om du har något av dessa symtom.
 • Överhett inte eller bli uttorkad vid varmt väder eller medan du är aktiv; du kan drabbas av värmeslag.
 • Abilify kan sänka kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Undvik kontakt med personer med förkylning eller infektioner. Tala om för din läkare om du märker tecken på infektion som feber, ont i halsen, utslag eller frossa.
 • Abilify kan höja blodsockernivån eller öka risken för att utveckla diabetes. Högt blodsocker kan få dig att känna dig förvirrad, dåsig eller törstig. Det kan också få dig att rodna, andas snabbare eller har fruktig andedräkt. Om dessa symtom uppstår, berätta omedelbart för din läkare.
 • Diabetespatienter: Abilify kan påverka din blodsockernivå. Kontrollera blodsockernivån noggrant. Fråga din läkare innan du ändrar dosen av din diabetesmedicin.
 • Laboratorietester, inklusive fastande blodsockernivåer och fullständiga blodceller, kan göras när du använder Abilify. Dessa tester kan användas för att övervaka ditt tillstånd eller kontrollera biverkningar. Se till att du håller alla dina medicinska och laboratoriebesök.
 • Använd Abilify med försiktighet hos äldre; de kan vara mer känsliga för dess effekter.
 • Abilify bör användas med extrem försiktighet hos barn; säkerhet och effekt hos barn har inte bekräftats.
 • Graviditet och amning: Det är inte känt om Abilify kan skada fostret. Om du blir gravid, kontakta din läkare. Du måste diskutera fördelarna och riskerna med att använda Abilify under graviditeten. Det är inte känt om Abilify finns i bröstmjölk. Amma inte medan du tar Abilify.

Hur lagras Abilify (Aripiprazole)?

Förvara Abilify vid rumstemperatur, mellan 68 och 77 grader F (20 och 25 grader C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara Abilify utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

Viktig säkerhetsinformation:

 • Abilify kan orsaka sömnighet, yrsel eller yrsel. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa mediciner. Använd Abilify med försiktighet. Kör inte eller utför andra eventuellt osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar.
 • Drick inte alkohol medan du använder Abilify.
 • Rådfråga din läkare innan du använder läkemedel som kan orsaka sömnighet (t.ex. sömntabletter, muskelavslappnande medel) medan du använder Abilify; kan öka dess effekter. Fråga din apotekspersonal om du har frågor om vilka läkemedel som kan orsaka sömnighet.
 • Abilify kan orsaka yrsel, yrsel eller svimning. alkohol, värme, motion eller feber kan öka dessa effekter. För att förhindra dem, sitt eller stå långsamt, särskilt på morgonen. Sitt eller lägg dig vid första tecknet på någon av dessa effekter.
 • Använd INTE mer än den rekommenderade dosen eller oftare än föreskrivet utan att rådfråga din läkare.
 • Symtom kan inkludera feber, muskelstelhet, förvirring, onormalt tänkande, snabb eller oregelbunden hjärtslag och svettning. Kontakta din läkare omedelbart om du har något av dessa symtom.
 • Överhett inte eller bli uttorkad vid varmt väder eller medan du är aktiv; du kan drabbas av värmeslag.
 • Abilify kan sänka kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Undvik kontakt med personer med förkylning eller infektioner. Tala om för din läkare om du märker tecken på infektion som feber, ont i halsen, utslag eller frossa.
 • Abilify kan höja blodsockernivån eller öka risken för att utveckla diabetes. Högt blodsocker kan få dig att känna dig förvirrad, dåsig eller törstig. Det kan också få dig att rodna, andas snabbare eller har fruktig andedräkt. Om dessa symtom uppstår, berätta omedelbart för din läkare.
 • Diabetespatienter: Abilify kan påverka din blodsockernivå. Kontrollera blodsockernivån noggrant. Fråga din läkare innan du ändrar dosen av din diabetesmedicin.
 • Laboratorietester, inklusive fastande blodsockernivåer och fullständiga blodceller, kan göras när du använder Abilify. Dessa tester kan användas för att övervaka ditt tillstånd eller kontrollera biverkningar. Se till att du håller alla dina medicinska och laboratoriebesök.
 • Använd Abilify med försiktighet hos äldre; de kan vara mer känsliga för dess effekter.
 • Abilify bör användas med extrem försiktighet hos barn; säkerhet och effekt hos barn har inte bekräftats.
 • Graviditet och amning: Det är inte känt om Abilify kan skada fostret. Om du blir gravid, kontakta din läkare. Du måste diskutera fördelarna och riskerna med att använda Abilify under graviditeten. Det är inte känt om Abilify finns i bröstmjölk. Amma inte medan du tar Abilify.
Dosering tillgänglig:

, , ,

Handelsnamn

Produktionsformulär

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Abilify (Aripiprazole)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESvenska
X